algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
slideshow
Orgels

Het orgelbezit van de Laurenskerk mag met recht uniek genoemd worden. Tijdens de wederopbouw van de kerk ontstond de uitzonderlijke mogelijkheid alle orgels in de Laurenskerk door één en dezelfde bouwer (Marcussen & Søn, Denemarken) te laten vervaardigen. Een situatie die nergens anders voorkomt. Daarbij is het hoofdorgel een nieuw ontwerp, naar historisch voorbeeld, door één van de restauratiearchitecten, J. Besemer. De orgelkassen van het koor- en transeptorgel zijn echter authentiek, maar door Marcussen & Søn voorzien van een nieuw binnenwerk. Het hoofdorgel telt 85 registers en is het grootste volledig mechanische orgel van Europa. De mogelijkheden van het orgel zijn bijna onbegrensd en daardoor bruikbaar voor de uitvoering van muziek uit vele stijlperiodes. Een kwaliteit waar de Laurenskerk in de programmering van haar orgelconcerten dan ook graag op inspeelt.

Laurensorganist Hayo Boerema
Laurensorganist Hayo Boerema Hayo Boerema werd geboren in 1972 in Groningen.
Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij orgel (bij Johann Th. Lemckert) en kerkmuziek (bij Marijke van Klaveren). Tevens behaalde hij er zijn Aantekening Improvisatie (bij Jos van der Kooy). Aan het Rotterdams Conservatorium studeerde hij koordirectie (bij Barend Schuurman). Verdere volgde hij improvisatielessen bij Jos van der Kooy en Naji Hakim te Parijs.


In 1998 was hij finalist van het Int. Orgelimprovisatieconcours te Haarlem.
In datzelfde jaar won hij het Int. Orgelimprovisationswettbewerb ‘Anton Heiller’ te Wenen.
In juli 1999 won hij de 1e prijs (‘Johann-Pachelbel-preis’) en tevens de publieksprijs van het int. Improvisatieconcours te Neurenberg.
In oktober 1999 werd hij winnaar van het ‘3ieme Concours Internationaux de la Ville de Paris’.
In 2001 won hij de 2e prijs op het St Albans International Organ Festival.
In 2004 won hij de 2e prijs op het Int. Orgelconcours in Nijmegen.
In 2005 won hij de 1e prijs tijdens het Int. Orgelconcours in Kotka (Finland)
In 2008 bracht Hayo een cd uit met werken van Widor, opgenomen in de Laurenskerk.
In mei 2008 ontving Hayo Boerema van het Société des Arts, Scienes et Lettres in Parijs de medaille d’Argent vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst.

Naast concerten in het binnenland maakte hij concertreizen naar Spanje, Duitsland, Finland en Frankrijk.

Sinds december 2005 is hij organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam.

Hoofdorgel
Hoofdorgel

In de inleiding is al aangegeven waarom het hoofdorgel als een uniek werk beschouwd mag worden. Deze omschrijving geldt echter niet alleen voor ontwerp en bouw maar ook zeker klanktechnisch. Met dit instrument kan vrijwel de gehele orgelliteratuur worden vertolkt, het orgel bezit zelfs een bovenkast welke, naast de romantische stemmen een volledige chamade naar Spaans klankkarakter herbergt. De klank hiervoor werd op een speciale studiereis naar beroemde Spaanse orgels vastgelegd.

De pijpen zijn verdeeld over zogenaamde ‘werken’. We onderscheiden bij het hoofdorgel: borstwerk-rugwerk en borstpedaal-hoofdwerk-bovenwerk-chamadewerk-pedaalwerk. Het rugwerk is het ‘kleine orgel’ achter de rug van de organist. Boven de klavieren staat het borstwerk met aan weerszijden het borstpedaal. Daarboven vind men het chamadewerk met haar karakteristieke, naar Spaans voorbeeld, horizontaal uitstekende rijen pijpen. Daar onmiddellijk boven bevinden zich de torens en velden van het hoofdwerk waarop die van het bovenwerk zijn aangesloten.
De werken worden aan weerszijden geflankeerd door de pedaaltorens met hun imposante tien meter hoge pijpen.
Het rugwerk omvat ca. 1850 pijpen, het bovenwerk ca. 1470 en het pedaal 1050 stuks. Borstwerk en chamadewerk bevatten respectievelijk 925 en 280 pijpen. In het totaal een indrukwekkend aantal van ca. 7600 pijpen.
De kas die het geheel omsluit heeft niet alleen een decoratieve maar ook een akoestische functie.

Klik hier voor de dispositie.


Transeptorgel
Transeptorgel

Transeptorgel

Bij de herbouw van de Laurenskerk stond gepland om na voltooiing van het Transept (fase 1 van de herbouw), de voltooide ruimte direct in gebruik te nemen. Vraag was echter welk instrument er voor de begeleiding van de diensten geplaatst moest worden. De adviescommissie die herbouw en renovatie begeleidde kwam tot het besluit hier een blijvend orgel te plaatsen welke, na zijn tijdelijke functie als begeleiding van de diensten en, in een latere fase, het koor, een kamermuzikale functie zou behouden. Per toeval stuitte men op de voormalige orgelkas van de Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Deze orgelkas, in 1540 vervaardigd door orgelbouwer Hendrik Niehoff uit ’s Hertogenbosch en de schrijnwerker Adriaan Schalken, bleek in afmeting overeen te komen met het, op het schilderij van De Lorme (1657)afgebeelde, vroegere kleine of koororgel van de Laurenskerk. Dit orgel bevond zich tot 1721 op de plaats van het huidige transeptorgel. Samen met de Deense orgelbouwer Marcussen & Søn werd een plan gemaakt om in de beperkte kas een orgel te huisvesten dat aan alle eisen voldeed. Hiervoor werd er, geheel in dezelfde stijl, een zogenaamd rugpositief toegevoegd. In de muur werd een nis aangebracht om de ‘subbas 16’ te kunnen herbergen. Dat alles resulteerde in een zeer compact orgel dat internationale bekendheid geniet. Ondanks de gefaseerde herbouw van de Laurenskerk, en daarmee samenhangende vergroting van de ruimte, is de intonatie van het transeptorgel nimmer gewijzigd. De klank van het transeptorgel is alleen maar mooier geworden.

Klik hier voor de dispositie.

Koororgel
Koororgel

Ook het koororgel heeft een authentieke orgelkas. Ditmaal afkomstig van een Oud-Katholieke Schuilkerk in Amsterdam, daterend uit ca.1725. Stijlkenmerken plaatsen het orgel in de school van orgelbouwer Arp Schnitger. De kas werd met authentieke restauratie technieken in oorspronkelijke staat teruggebracht.
De opdracht voor het bouwen van het orgel zelf werd opnieuw verstrekt aan orgelbouwer Marcussen, die intussen ook de opdracht tot het bouwen van het hoofdorgel had verkregen. Aan hem de opdracht voor dit orgel een klankkleur te creëren welke uitsluitend bestemd zou zijn voor de koorruimte en op geen enkele wijze zou storen bij de dispositie van de twee andere orgels. Hiermee werd de Laurenskerk een bijzonder lieflijk instrument rijker, dat zich uitstekend leent voor concerten.

Klik hier voor de dispositie.


Kapelorgel
Kapelorgel

In 1990 verkreeg de Laurenskerk dit orgel van het kerkelijke centrum ‘Het Trefpunt’ van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam. In april 1963 werd het instrument in gebruik genomen. Het werd gebouwd door de orgelbouwer Van Vulpen. Het orgel is gemaakt van eiken. Het wordt wekelijks gebruikt.


De dispositie luidt:

Holpijp

8’ B/D

Roerfluit

4’B/D

Prestant

2’

Sifflet

1’

Sexquialter

2-st.

Gebouw
Expositie
Verhuur